Mengajar Tidak Sesuai Disiplin Ilmu

Ini pengalaman saya. Di awal tahun kelulusan saya sebagai sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya memenuhi panggilan dari seorang kepala Madrasah Ibtidaiyah yang kebetulan guru adik saya Aisyah. Apa lagi yang saya tunggu, toh…

0 Comment

Bapak dan Ibu Ring Ring

Andai kata ¬†Agus Ringgo jadi guru. Siswa memanggil beliau Pak Ring,…masih OK lah. Atau Bu Ringgit jadi guru, dipanggil Bu Ring…ndak salah juga. Lah,..kalau nama saya Lara dan saya guru tapi dipanggil Bu Ring Ring,..sedikit…

0 Comment

Pak,…Jangan Merokok Dooooooooooooong !!!

Siapa yang tak kenal rokok ? tak perlu saya deskripsikan pasti sudah paham. Bagaimana bentuk hingga cara menggunakannya :). Namun, bagaimana jadinya jika rokok diijinkan masuk dalam kelas ketika pelajaran berlangsung ?

5 Comments